Vzdelávacia spoločnosť účtovníctva, miezd a daní

                                                  Maryjen, s.r.o.

                                                                E-mail: kurzymaryjen@gmail.com

                                                                              http://maryjen.sk  

                                                                              http://kurzymaryjen.sk

                                                                          Tel.0907 955 832