Ukážka testov 

/4

Test pre začiatočníkov

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

1 / 4

PPD Výber peňazí z bankového účtu na mzdy (ktorých účtov sa daný účtovný prípad týka?)

2 / 4

VBÚ Úhrada faktúry dodávateľom (ktorých účtov sa daný účtovný prípad týka?)

3 / 4

VBÚ Prišiel výpis z BÚ o výbere peňazí (ktorých účtov sa daný účtovný prípad týka?)

4 / 4

VPD Výplata miezd zamestnancom (ktorých účtov sa daný účtovný prípad týka?)

Vaše skóre je

Priemerné skóre je 43%

0%


/2

Doplňte správnu predkontáciu

Vyberte správnu predkontáciu

1 / 2

Výber peňažných prostriedkov z bankového účtu, výpis z bankového účtu

2 / 2

Úhrada faktúry dodávateľovi z bankového účtu - výpis z bankového účtu

Vaše skóre je

Priemerné skóre je 73%

0%

 

 

Vypracovala: Dr. Jenčíková

 

 

Pridaj komentár