RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV 2017

 

Ukážka


Účtová trieda

0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

015 – Goodwill

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

 

Napr. na účte 013 – Softvér vyjadrujú jednotlivé číselné znaky tieto údaje:

 

    0 –  účtová trieda —-     0  –  Dlhodobý majetok
  01 –  účtová skupina —-    01 –  Dlhodobý nehmotný majetok
013 –  účet —-  013 –  Softvér

 

 

 

 

 

Pridaj komentár